SINH HOẠT TẬP THỂ GIỜ DƯỚI CỜ

SINH HOẠT TẬP THỂ GIỜ DƯỚI CỜ

Lượt xem:

     Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi; nhân rộng mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Tập trung triển khai các mô hình trải nghiệm sáng tạo cho đội viên, rèn luyện kỹ năng hoạt động trong phong trào... ...