Chợ nổi Vĩnh Thuận – Chương trình Văn địa phương 9

Nhóm học sinh lớp 9, trường THCS Vĩnh Thuận thực hiện VideoClip về “Môi trường” tại Chợ Nổi Vĩnh Thuận năm 2018 theo chương trình Văn địa phương 9 do cô Nguyễn Thị Điệp hướng dẫn.

cho noi

VideoClip do nhóm học sinh lớp 9 tự thực hiện

Nguyễn Hữu Sự