Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia lần II và tổng kết năm học 2017-2018