KHẮC GHI LỜI BÁC

Lượt xem:

Đọc bài viết

CỔNG THÔNG TIN BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG

        Trường THCS Vĩnh Thuận hưởng ứng và phát động tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong toàn trường tham gia tích cực thông tin bổ ích những hoạt động của Ban tuyên giáo, tuyên truyền đến toàn thể và giác ngộ lý tưởng chân lý  việc vận dụng việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

        Mời quý vị bấm vào đường liên kết dưới đây để xem thông tin Cổng thông tin của Ban tuyên giáo Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

http://tuyengiaovinhthuan.vn/index.php/khac-ghi-loi-bac-1/