COVID – 19

KHAI BÁO  Y TẾ TỰ NGUYỆN

Quý bậc phụ huynh, các em học sinh có thể bấm vào đường liên kết này để  được khai báo y tế.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUHpbNvtvA8FIoDqpWrrCqvKMIFVfumeJL4pD7f6lWml1a_g/formResponse

 

 

LỜI KÊU GỌI CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY VĨNH THUẬN

Văn bản 133-UBND-VP