Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4040/BGD ĐT-GDTrH 16/09/2022 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
112/PGDĐTVT 25/05/2022 Công văn, (Về việc tăng cường công tác phòng, chống Dịch, bệnh tay, chân, miệng)
855/SGDĐT-TCCB 05/04/2022 Công văn, (V/v đăng ký đào tạo trình độ Đại học văn bằng 2 Âm nhạc, Mĩ thuật)
235/SGDĐT- VP 01/02/2021 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 trong các cơ sở giáo dục
25/UBND-VP 29/01/2021 Công văn, Về việc tiếp tục tăng cường thự hiện các biện pháp phòng chống Covd 19
339/PGDĐT-TC 18/12/2020 Công văn, Số: 339/PGDĐT-TC Vĩnh Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2020 (V/v thăm hỏi cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm Tân Sửu -2021)
5512/BGDĐT-GDTrH 18/12/2020 Công văn, V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
5512/BGDĐT-GDTrH 18/12/2020 Công văn, Phụ lục công văn 5512 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017