Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
235/SGDĐT- VP 01/02/2021 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 trong các cơ sở giáo dục
25/UBND-VP 29/01/2021 Công văn, Về việc tiếp tục tăng cường thự hiện các biện pháp phòng chống Covd 19
339/PGDĐT-TC 18/12/2020 Công văn, Số: 339/PGDĐT-TC Vĩnh Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2020 (V/v thăm hỏi cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm Tân Sửu -2021)
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017