Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
135 18/11/2020 Nghị định, Nghị định 135/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020 (V/v Quy định về tuổi hưu)
115 25/09/2020 Nghị định, Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (V/v Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức)
112 18/09/2020 Nghị định, Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
90 13/08/2020 Nghị định, Nghị định 90/2020/CP-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020 (V/v đánh giá xếp laoji chất lượng, cán bộ, công chức , viên chức)