Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
131/KH-BCĐ 06/06/2022 Kế hoạch, (Vv thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
131/KH-BCĐ 06/06/2022 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022