Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
964/QĐ/UBND huyện Vĩnh Thuận 06/06/2022 Quyết định, (V/v công nhận sáng kiên cấp cơ sở năm học 2021-2022)
3346/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định, Quyết định về việc Công nhận xã, Thị Trấn đạt chuẩn Phổ cập - xóa mù chữ năm 2020