Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2019/QH14 20/07/2021 Luật, Luật Giáo dục này được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kì họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019