HỌP CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2021

HỌP CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2021

Lượt xem:

      Thực hiện chương trình chỉ đạo tháng 01/2021 của Đảng ủy xã Vĩnh Thuận và chương trình công tác tháng 02/2021 của chi bộ.      Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2021  Chi bộ Trường THCS Vĩnh Thuận tổ chức buổi họp chi bộ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2021.    ... ...
HỒ SƠ CHUYỂN CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

HỒ SƠ CHUYỂN CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Lượt xem:

...
BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lượt xem:

         Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ra Quyết định bổ nhiệm đối với viên chức Tô Thanh Cần – giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận, làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.            Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2020. Tại Hội đồng Trường THCS Vĩnh Thuận vừa đón nhận Quyết định bổ nhiệm... ...