KHẮC GHI LỜI BÁC

KHẮC GHI LỜI BÁC

Lượt xem:

CỔNG THÔNG TIN BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG         Trường THCS Vĩnh Thuận hưởng ứng và phát động tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong toàn trường tham gia tích cực thông tin bổ ích những hoạt động của Ban tuyên giáo, tuyên truyền đến toàn thể và giác ngộ lý... ...
HỒ CHÍ MINH TÒAN TẬP

HỒ CHÍ MINH TÒAN TẬP

Lượt xem:

TẬP 1: TẬP 2: TẬP 3: TẬP 4: TẬP 5: TẬP 6: TẬP 7: TẬP 8: TẬP 9: TẬP 10: TẬP 11: TẬP 12:   ...
SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

Lượt xem:

THÁNG 01/2022 THÁNG 2/2022 THÁNG 3/2022 THÁNG 4/2022 THÁNG 5/2022 THÁNG 6/2022     ...
THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 5 NĂM LIỀN

THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 5 NĂM LIỀN

Lượt xem:

      Chi bộ Tường THCS Vĩnh Thuận trực thuộc Đảng ủy xã Vĩnh Thuận, hiện nay Chi bộ có 26 đảng viên trong đó 25 đảng viên chính thức  và 01 đảng viên dự bị.      Việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, cần được quan tâm. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng... ...
NHỮNG BÀI HÁT, NHỮNG MẪU CHUYỆN HAY VỀ BÁC HỒ

NHỮNG BÀI HÁT, NHỮNG MẪU CHUYỆN HAY VỀ BÁC HỒ

Lượt xem:

NHỮNG CA KHÚC VỀ BÁC NHỮNG MẨU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC – HOÀNG CHÍ BẢO   DI CHÚC BÁC HỒ:   ...
LÊ NIN TOÀN TẬP

LÊ NIN TOÀN TẬP

Lượt xem:

Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 Tâp 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32     Tập 33 Tập 34... ...