NGÀY ĐẦU ĐI HỌC CỦA NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN

NGÀY ĐẦU ĐI HỌC CỦA NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN

Lượt xem:

Đúng thật!       Những ngày gần đây xôn xao qua những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đã chấm dứt, các em học sinh háo hức vui mừng ngày đi học đầu tiên.      Mặc dù dịch bệnh Covid 19 đã kéo dài hơn một năm qua, nó đã lây lang cho toàn xã hội và cả thế giới và đã cướp đi hàng triệu con người vô tội.... ...