THỰC HÀNH 5 BÀI TRỐNG NGHI THỨC ĐỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

CÁC BÀI TRỐNG CỦA ĐỘI

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS VĨNH THUẬN

CÁC BÀI TRỐNG CỦA ĐỘI

1.Trống chào cờ:

XXXXX

            X                X    X

12345       1211

X                 X    X

12345       1212

X                 X    X

12345       1213

X                 X    X

12345       1214

X                 X    X

12345       1215

X    X     X    X    X

123456789

 

4. Trống hành tiến:

X              X

1-12345

X                 X

1-1234567

X                      X

123    12345

X          X            X

123456789

X    X         X   X

121    121

X                      X

123    1234567

X           X           X

123456789.

2. Trống đệm bài Quốc ca:

– Trống con:

123    123    123    123456789

123    123    123    123456789

123    123    123    123456789

123    123    123    123    123    123456789

123    123456789

– Trống cái:

123456       123

123456       123

123456       123

12345678910       123

12      123

3. Trống đệm bài Đội ca:

– Trống con:

123    123    123    1-12345

123    123    123    1-12345

1-12345      1-12345

123    123    123    1-12345

-Trống cái: 123 (14 lần)

5. Trống chào mừng:

X                            X                                         X

1       12345                   123    45

X                          X                                 X

12345                   123    123    123

X                           X              X

12345                    123  123

 

 

 

 

** Lưu ý: dấu x là trống cái đánh.

LICK THỰC HÀNH

BAN BIÊN TẬP