GƯƠNG SÁNG VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP

GƯƠNG SÁNG VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP

Lượt xem:

        Được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất hiền hòa có truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng. Là một vùng đất có bề dày lịch sử cũng là nơi thành lập Chi bộ đầu tiên tỉnh Kiên Giang, chính nơi ấy đã sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước trong suốt chặn đường đấu tranh giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến... ...