Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
23/TB-UBND 29/01/2021 Thông báo, Về việc dừng tổ chức các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 tại huyện