Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
379/BC-UBND 24/12/2020 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện Phổ cập - xóa mù chữ năm 2020 và kế hoạch năm 2021