GƯƠNG TỐT VIỆC HAY

GƯƠNG TỐT VIỆC HAY

Lượt xem:

        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phong trào Người tốt, việc tốt, bởi theo Người, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp của dân tộc. Xuất phát từ tấm lòng từ thiện và sự mong muốn cho các thế hệ học sinh có điều kiện cấp sách đến trường như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.... ...
HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM CỦA LỚP 7B3

HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM CỦA LỚP 7B3

Lượt xem:

      Mỗi lớp học là một xã hội thu nhỏ mà ở đó mọi vấn đề xảy ra không phải chỉ giáo viên mới có quyền giải quyết. Sức mạnh thực sự của tiết sinh hoạt lớp không chỉ nằm ở tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm, nó cần có sự đóng góp của mọi thành viên trong lớp.       Học sinh cần được... ...