HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
Loại tài nguyên
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 26/02/2021
Lượt xem 272
Lượt tải 30
Xem tài liệu Xem Online
Tải về
TT Tổ Tự nhiên Tổ xã hội Tổ AV-ÂN-MT-TD
1 Nguyễn Văn Đình Nguyễn Thị Điệp Nguyễn Trường Vũ
2 Nguyễn Văn Đệ Huỳnh Minh Châu Cao Văn Cho
3 Tô Thị Thia Lê Thị Cẩm Thúy Dương Hoàng Duy
4 Lê Thanh Phong Châu Minh Thuận Nguyễn Thị Kim Duyên
5 Châu Hồng Nam Phạm Thị Bích Vân Phạm Thị Thu Ngân
6 Mạch Hương Mai Hồ Bảo Quốc Đỗ Thị Kim Mai
7 Lê Quang Hiển Phan Thành Vũ
8 Trần Minh Trọng Hồ Phúc Thiện
9 Nguyễn Văn Liêm Lê Thị Kim Ngân
10 Lê Vũ Linh Nguyễn Văn Trạng
11 Nguyễn Thị Thu Giang Mạch Giai Phú
12 Nguyễn Văn Liêu
13 Nguyễn Hữu Hội